Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-conditionedness
ill-conditionedness
['ilkən'di∫ndnis]
danh từ
sự có ác ý, sự có ý xấu
tình trạng xấu


/'ilkən'diʃndnis/

danh từ
sự có ác ý, sự có ý xấu
tình trạng xấu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.