Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high-muck-a-muck
high-muck-a-muck
['hai,mʌkə'mʌk]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người quyền cao chức trọng
người hay lên mặt ta đây quan to


/'hai,mʌkə'mʌk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người quyền cao chức trọng
người hay lên mặt ta đây quan to

Related search result for "high-muck-a-muck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.