Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gracefulness
gracefulness
['greisfulnis]
danh từ
vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều
vẻ phong nhã, vẻ thanh nhã


/'greisfulnis/

danh từ
vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều
vẻ phong nhã, vẻ thanh nhã

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gracefulness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.