Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goat-herd
goat-herd
['gouthə:]
danh từ
người chăn dê


/'gouthə:/

danh từ
người chăn dê

Related search result for "goat-herd"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.