Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foliaceous
foliaceous
[,fouli'ei∫əs]
tính từ
(thuộc) lá, như lá
có những bộ phận như lá; chia ra những lớp mỏng như lá


/,fouli'eiʃəs/

tính từ
(thuộc) lá, như lá
có những bộ phận như lá; chia ra những lớp mỏng như lá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "foliaceous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.