Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fish-breeding
fish-breeding
['fi∫,bri:diη]
danh từ
nghề nuôi cá


/'fiʃ,bri:diɳ/

danh từ
nghề nuôi cá

Related search result for "fish-breeding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.