Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
farriery
farriery
['færiəri]
danh từ
nghề đóng móng ngựa
xưởng đóng móng ngựa


/'færiəri/

danh từ
nghề đóng móng ngựa
xưởng đóng móng ngựa

Related search result for "farriery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.