Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frier
frier
Xem fryer


/'fraiə/

danh từ
chảo rán (cá...)
người rán (cá...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thức ăn để rán; gà giò để rán

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "frier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.