Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enumerate
enumerate
[i'nju:məreit]
ngoại động từ
đếm; kê; liệt kêđếm, đánh số

/i'nju:məreit/

ngoại động từ
đếm; kê; liệt kê

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "enumerate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.