Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duty-free
duty-free
['dju:ti'fri:]
tính từ & phó từ
không phải nộp thuế, được miễn thuế


/'dju:ti'fri:/

tính từ & phó từ
không phải nộp thuế, được miễn thuế

Related search result for "duty-free"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.