Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diamond-field
diamond-field
['daiəməndfi:ld]
danh từ
mỏ kim cương


/'daiəməndfi:ld/

danh từ
mỏ kim cương

Related search result for "diamond-field"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.