Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deploy
deploy
[di'plɔi]
danh từ
(quân sự) sự dàn quân, sự dàn trận, sự triển khai
động từ
(quân sự) dàn quân, dàn trận, triển khai


/di'plɔi/

danh từ
(quân sự) sự dàn quân, sự dàn trận, sự triển khai

động từ
(quân sự) dàn quân, dàn trận, triển khai

Related search result for "deploy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.