Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crab-pot
crab-pot
['kræbpɔt]
danh từ
vết nứt, vết rạn, vết nẻ
tiếng kêu răng rắc; tiếng nổ giòn (súng, sấm...); tiếng đét đét (roi da...)
quả đấm mạnh
a crab-pot on the head
một quả đấm mạnh vào đầu
lát, thoáng
in a crab-pot
chỉ một thoáng
cuộc nói chuyện vui, cuộc nói chuyện phiếm
tay giỏi, tay cừ khôi (cưỡi ngựa, (đánh bài), chèo thuyền...)
(từ lóng) kẻ trộm; vụ nạy cửa ăn trộm, vụ đào ngạch ăn trộm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giọng vỡ tiếng
(số nhiều) tin tức
(từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) lời nói láo, lời nói khoác


/'kræbpɔt/

danh từ
vết nứt, vết rạn, vết nẻ
tiếng kêu răng rắc; tiếng nổ giòn (súng, sấm...); tiếng đét đét (roi da...)
quả đấm mạnh
a crab-pot on the head một quả đấm mạnh vào đầu
lát, thoáng
in a crab-pot chỉ một thoáng
cuộc nói chuyện vui, cuộc nói chuyện phiếm
tay giỏi, tay cừ khôi (cưỡi ngựa, đánh bài, chèo thuyền...)
(từ lóng) kẻ trộm; vụ nạy cửa ăn trộm, vụ đào ngạch ăn trộm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giọng vỡ tiếng
(số nhiều) tin tức
(từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) lời nói láo, lời nói khoác

Related search result for "crab-pot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.