Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngoe


[ngoe]
Crab'slegs.
New-born baby's cry.Crab'slegs
New-born baby's cry


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.