Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chinch
chinch
[t∫int∫]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con rệp


/tʃintʃ/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con rệp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chinch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.