Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caste


/kɑ:st/

danh từ

đẳng cấp

    the caste system chế độ đẳng cấp

chế độ đẳng cấp; địa vị đẳng cấp

tầng lớp được đặc quyền (trong xã hội)

!to lose (renounce) caste

mất địa vị trong xã hội; mất đặc quyền


Related search result for "caste"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.