Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-caste
half-caste
['hɑ:fkɑ:st]
tính từ
lai
lai bố Âu mẹ Ấn (trẻ con)
danh từ
người lai
trẻ con lai bố Âu mẹ Ấn


/'hɑ:fkɑ:st/

tính từ
lai
lai bố Âu mẹ Ân (trẻ con)

danh từ
người lai
trẻ con lai bố Âu mẹ Ân

Related search result for "half-caste"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.