Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cacophony
cacophony
[kæ'kɔfəni]
danh từ
tiếng lộn xộn chối tai; điệu nhạc chối tai (có nhiều âm thanh không hoà hợp với nhau)
(ngôn ngữ học) âm hưởng xấu
(âm nhạc) âm tạp
(nghĩa bóng) sự không hoà hợp, sự không ăn khớp


/kæ'kɔfəni/

danh từ
tiếng lộn xộn chối tai; điệu nhạc chối tai (có nhiều âm thanh không hoà hợp với nhau)
(ngôn ngữ học) âm hưởng xấu
(âm nhạc) âm tạp
(nghĩa bóng) sự không hoà hợp, sự không ăn khớp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.