Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butter-fingers
butter-fingers
['bʌtə,fiηgəz]
danh từ
người hay đánh rơi đồ vật, người vụng về, người lóng ngóng


/'bʌtə,fiɳgəz/

danh từ
người vụng về, người lóng ngóng

Related search result for "butter-fingers"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.