Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quản gianoun
butter, housekeeper

[quản gia]
danh từ.
steward (in a household); housekeeper; butler; caretaker; janitorGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.