Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burgoo
burgoo
[bə:'gu:]
danh từ
(hàng hải), (từ lóng) cháo đặc


/bə:'gu:l/

danh từ
(hàng hải), (từ lóng) cháo đặc

Related search result for "burgoo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.