Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bridle-bridge
bridle-bridge
['braidlbridʒ]
danh từ
cầu dành cho ngựa đi (xe cộ không qua được)


/'braidlbridʤ/

danh từ
cầu dành cho ngựa đi (xe cộ không qua được)

Related search result for "bridle-bridge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.