Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nạp thái


[nạp thái]
(từ cũ) Bring wedding presents to the bridge's house.
nạp thái vu quy
remit wedding presents(từ cũ) Bring wedding presents to the bridge's house


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.