Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brand-new
brand-new
['brænd'nju:]
tính từ
mới toanh


/'brænd'nju:/ (bran-new) /'bræn'nju:/
new) /'bræn'nju:/

tính từ
mới toanh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brand-new"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.