Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bosom-friend


/'buzəmfrend/

danh từ
bạn tri kỷ, bạn chí thiết

Related search result for "bosom-friend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.