Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boat-train
boat-train
['bout'trein]
danh từ
chuyến xe lửa tiện cho khách đi tàu thuỷ


/'bouttrein/

danh từ
chuyến xe lửa tiện cho khách đi tàu thuỷ

Related search result for "boat-train"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.