Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
best girl
best+girl
['best'gə:l]
danh từ
(thông tục) người yêu, người tình


/'best'gə:l/

danh từ
(thông tục) người yêu, người tình

Related search result for "best girl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.