Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồng quần


[hồng quần]
red trousers; (nghĩa bóng) beautiful girl; fair(từ cũ; nghĩa cũ; văn chương) Red trousers; fair, beautiful girl


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.