Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beacon light
beacon+light
['bi:kən'lait]
Cách viết khác:
beacon fire
['bi:kən'faiə]
Xem beacon fire


/'bi:kən'faiə/ (beacon_light) /'bi:kən'lait/

danh từ
lửa hiệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beacon light"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.