Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basin

basin
['beisn]
danh từ
cái chậu
chỗ trũng lòng chảo
(địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn
river basin
lưu vực sộng
coal basin
bể than
vũng, vịnh nhỏ


/'beisn/

danh từ
cái chậu
chỗ trũng lòng chảo
(địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn
river basin lưu vực sộng
coal basin bể than
vũng, vịnh nhỏ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "basin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.