Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slop-basin
slop-basin
['slɔp'beisn]
danh từ
chậu đựng nước cặn (ở bàn ăn)


/'slɔp,beisn/

danh từ
chậu đựng nước cặn (ở bàn ăn)

Related search result for "slop-basin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.