Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barony
barony
['bærəni]
danh từ
lãnh địa của nam tước
tước nam


/'bærəni/

danh từ
lãnh địa của nam tước
tước nam

Related search result for "barony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.