Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagoge


/,ænə'goudʤi/ (anagogy) /'ænəgɔdʤi/

danh từ
phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí

Related search result for "anagoge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.