Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-sickness


/'eə,siknis/

danh từ
chứng say gió (khi đi máy bay)

Related search result for "air-sickness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.