Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-thought-of
well-thought-of
['wel'ðou'ɔv]
tính từ
được kính trọng, được ngưỡng mộ, được ưa thích (người)


/'wel' :t v/

tính từ
được tiếng tốt; được quý trọng

Related search result for "well-thought-of"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.