Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulturine
vulturine
['vʌlt∫urain]
tính từ
(động vật học) (thuộc) chim kền kền (như) vulturish


/'vʌltʃurain/

tính từ
(động vật học) (thuộc) kền kền ((cũng) vulturish)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.