Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpractical
unpractical
[,ʌn'præktikl]
tính từ
không thiết thực, không có ích, không thích hợp với mục đích ban đầu (lúc nó được làm ra)
không thực tế, không thực sự, không quả là như vậy
không thông minh trong việc thực hiện, không chế tạo đồ vật (về người); không nhạy cảm và có óc thực tế


/'ʌn'præktikəl/

tính từ
không thực tế, không thiết thực

Related search result for "unpractical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.