Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ungenial
ungenial
[ʌn'dʒi:niəl]
tính từ
không vui vẻ, không vui tính; không tốt bụng, không thân ái, không ân cần
không ôn hoà, không ấm áp (khí hậu)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) không thiên tài, dở


/'ʌn'dʤi:njəl/

tính từ
không vui vẻ, không vui tính; không tốt bụng
không ôn hoà (khí hậu)

Related search result for "ungenial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.