Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Anh Việt - Business Dictionary
tissue • adipose tissue: mô mỡ
 • collagen tissue: mô keo
 • gelatinous tissue: mô gelatin
 • protective tissue: mô bảo vệ
 • cellular tissue
  sợi tế bào
  tissue paper
  giấy gói thuốc lá sợi
  tissue paper
  giấy lụa (để chèn lót bao bì)
  tissue paper
  giấy mỏng để đánh máy
  tissue paper
  giấy pơ-lu
  tissue paper
  giấy pơ-luy


  ▼ Từ liên quan / Related words
  Related search result for "tissue"

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.