Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tissue-paper
tissue-paper
['ti∫u:'peipə]
danh từ
giấy lụa (giấy rất mỏng, mềm để bọc và gói đồ vật)


/'tisju:,peipə/

danh từ
giấy lụa ((cũng) tissue)

Related search result for "tissue-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.