Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spencer
spencer
['spensə]
danh từ
áo vét len ngắn


/'spensə/

danh từ
áo vét len ngắn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spencer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.