Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shingles

shingles
['∫iηglz]
Cách viết khác:
herpes zoster
['hə:pi:z'zoutə]
danh từ số nhiều
(y học) bệnh zona (do virut gây ra, có một vệt các điểm đau trên da, nhất là quanh chỗ thắt lưng)


/'ʃiɳglz/

danh từ số nhiều
(y học) bệnh zona

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shingles"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.