Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sequined
tính từ
được trang sức bằng những đĩa nhỏ kim loại, chất dẻosequined
['si:kwind]
tính từ
được trang sức bằng những đĩa nhỏ kim loại, chất dẻo


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sequin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.