Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sportive
sportive
['spɔ:tiv]
tính từ
sôi nổi, đầy tính thể thao
để đùa, có tính chất đùa cợt


/'spɔ:tiv/

tính từ
vui tính, hay đùa cợt
để đùa, có tính chất đùa cợt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sportive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.