Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
countlessness


noun
a number beyond counting
Syn:
innumerableness
Derivationally related forms:
countless, innumerable (for: innumerableness)
Hypernyms:
number, figure


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.