Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
innumerableness


noun
a number beyond counting
Syn:
countlessness
Derivationally related forms:
countless (for: countlessness), innumerable
Hypernyms:
number, figure


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.