Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 42 小 tiểu [1, 4] U+5C11
少 thiểu, thiếu
shao3, shao4
 1. (Tính) Ít. ◎Như: hi thiểu ít ỏi, thưa thớt.
 2. (Phó) Một chút, chút ít. ◇Trang Tử : Kim dư bệnh thiểu thuyên (Từ Vô Quỷ ) Nay bệnh tôi đã bớt chút ít.
 3. (Phó) Hiếm, không thường xuyên. ◎Như: giá thị thiểu hữu đích sự việc đó hiếm có.
 4. (Phó) Một lúc, một lát, không lâu. ◎Như: thiểu khoảnh tí nữa, thiểu yên không mấy chốc. ◇Mạnh Tử : Thiểu tắc dương dương yên (Vạn chương thượng ) Một lát sau khấp khởi vui mừng.
 5. (Động) Thiếu. ◇Thủy hử truyện : Tha thiếu liễu nhĩ phòng tiền? (Đệ tam hồi) Ông ta còn thiếu tiền trọ của mi à?
 6. (Động) Kém hơn, ít hơn (số mục). ◎Như: ngũ bỉ bát thiểu tam năm so với tám kém ba.
 7. (Động) Mất, đánh mất. ◎Như: Ngã ốc lí thiểu liễu ki kiện đông tây 西 Trong nhà tôi bị mất đồ đạc.
 8. (Động) Coi thường, chê. ◇Sử Kí : Hiển Vương tả hữu tố tập tri Tô Tần, giai thiểu chi, phất tín , , (Tô Tần truyện ) Các quan tả hữu Hiển Vương vốn đã biết Tô Tần, đều coi thường, không tin.
 9. Một âm là thiếu. (Tính) Trẻ. ◎Như: thiếu niên tuổi trẻ.
 10. (Tính) Phó, kẻ giúp việc thứ hai. ◎Như: quan thái sư thì lại có quan thiếu sư giúp việc.
 11. (Danh) Thời nhỏ, lúc tuổi trẻ. ◇Liệt Tử : Tần nhân Phùng thị hữu tử, thiếu nhi huệ , (Chu Mục vương ) Người họ Phùng nước Tần có một người con, hồi nhỏ rất thông minh.
 12. (Danh) Người trẻ tuổi.
 13. (Danh) Họ Thiếu.

惡少 ác thiếu
最少 tối thiểu
至少 chí thiểu
多少 đa thiểuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.