Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 9 人 nhân [4, 6] U+4EF6
件 kiện
jian4
  1. Món đồ. Tục gọi một món đồ đựng trong một cái bồ hay cái sọt là một kiện . ◎Như: bưu kiện đồ vật gửi theo đường bưu điện.
  2. Một vật, một việc. ◎Như: sự kiện việc xảy ra.
  3. Phân biệt, phân biệt cái này cái khác.

事件 sự kiện
案件 án kiện
條件 điều kiện
與件 dữ kiện
郵件 bưu kiệnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.