Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 6 亅 quyết [7, 8] U+4E8B
事 sự
shi4
  1. (Danh) Việc, công việc, chức vụ. ◇Luận Ngữ : Cư xử cung, chấp sự kính, dữ nhân trung, tuy chi Di Địch bất khả khí dã , , , (Tử Lộ ) Ở nhà phải khiêm cung, làm việc phải nghiêm trang cẩn thận, giao thiệp với người phải trung thực. Dù tới nước Di nước Địch (chưa khai hóa), cũng không thể bỏ (ba điều ấy).
  2. (Danh) Chỉ chung những hoạt động, sinh hoạt con người. ◇Trần Nhân Tông : Khách lai bất vấn nhân gian sự, Cộng ỷ lan can khán thúy vi , (Xuân cảnh ) Khách đến không hỏi việc đời, Cùng tựa lan can ngắm khí núi xanh.
  3. (Danh) Việc xảy ra, biến cố. ◎Như: đa sự chi thu thời buổi nhiều chuyện rối ren, bình an vô sự yên ổn không có gì.
  4. (Động) Làm việc, tham gia. ◎Như: vô sở sự sự không làm việc gì.
  5. (Động) Thờ phụng, phụng dưỡng, tôn thờ. ◎Như: tử sự phụ mẫu con thờ cha mẹ. ◇Sử Kí : Tín nãi giải kì phược, đông hướng đối, tây hướng đối, sư sự chi ,, 西, (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) (Hàn) Tín bèn cởi trói (cho Quảng Vũ Quân), mời ngồi ngoảnh về hướng đông, (Hàn Tín) đối mặt ngoảnh về hướng tây, và đãi ngộ như bậc thầy.

不省人事 bất tỉnh nhân sự
不經事 bất kinh sự
主事 chủ sự
事件 sự kiện
事情 sự tình
事故 sự cố
供事 cung sự
共事 cộng sự
別事 biệt sự
執事 chấp sự
失事 thất sự
幹事 cán sự
影事 ảnh sự
指事 chỉ sự
政事 chính sự
故事 cố sự
更事 canh sự
案事 án sự
舉事 cử sự
舊事 cựu sự
踵事增華 chủng sự tăng hoa
近事 cận sự
陰事 âm sự
了事 liễu sự
任事 nhậm sự, nhiệm sự
人事 nhân sự
僨事 phẫn sự
事變 sự biến
事主 sự chủ
事機 sự cơ
事由 sự do
事緣 sự duyên
事理 sự lí
事類 sự loại
事略 sự lược
事君 sự quân
事權 sự quyền
事畜 sự súc
仰事俯畜 ngưỡng sự phủ súc
事親 sự thân
事親至孝 sự thân chí hiếu
事勢 sự thế
事體 sự thể
事實 sự thực
事迹 sự tích
事狀 sự trạng
事死如事生 sự tử như sự sinh
事物 sự vật
事務 sự vụ
事務所 sự vụ sở
世事 thế sự
刑事 hình sự
判事 phán sự
分事 phận sự
僉事 thiêm sự
同事 đồng sự
參事 tham sự
多事 đa sự
大事 đại sự
家事 gia sự
害事 hại sự
好事 hảo sự, hiếu sự
喜事 hỉ sự
啟事 khải sựGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.