Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
presumably
phó từ
có thể đoán chừng; có thể được; có lẽpresumably
[pri'zju:məbli]
phó từ
có thể đoán chừng; có lẽ
She is aware of the difficulties, presumably?
Có thể là cô ta biết các khó khăn chứ?
He will presumably resign in view of the complete failure of his policy
Có lẽ ông ấy sẽ từ chức bởi chính sách của ông ấy hoàn toàn thất bạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.